SEKCJA SPOŁECZNA

Sekcja Społeczna to grupa osób kreatywnych, pełnych pasji i wrażliwych na potrzeby otoczenia.

Chcemy podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa, poszukiwać inspiracji i inspirować innych oraz prowadzić promocję tematyki zdrowia psychicznego.