Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Przewodniczący NZS UW

Piotr Mazur
+48 726 246 883
piotr.mazur@nzs.org.pl

Wiceprzewodnicząca ds. Projektów NZS UW

Joanna Haberek
+48 512 474 015
joanna.haberek@nzs.org.pl

Członek Zarządu ds. PR

Katarzyna Cieślak
+48 515 139 636
katarzyna.cieslak@nzs.org.pl