Partner główny

Partnerzy NZS UW

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli chcesz podjąć z nami współpracę skontaktuj się z:

Kinga Compa

Członkini Zarządu ds. Partnerów
▪ E-mail: kinga.compa@nzs.org.pl ▪ Tel.: +48 517 416 707