Kim jesteśmy

 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 • organizowanie kulturalnego, naukowego i społecznego życia studentów,
 • integracja środowiska studenckiego,
 • rozwój członków organizacji i kreowanie liderów,
 • pomoc potrzebującym dzięki organizowaniu akcji charytatywnych,
 • propagowanie idei tolerancji i demokracji,
 • obrona praw studentów.

   

NZS jest samorządną i apartyjną społeczno–polityczną organizacją studentów kierujących się w swoich działaniach chrześcijańskim systemem wartości, chęcią uczestnictwa w życiu publicznym kraju, przyczyniającą się do budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na tolerancji i prawach człowieka, umacnianiu swobód twórczych, a także autonomii nauki i kultury oraz zachęcaniu obywateli do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym.

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju.

NZS w roku 1980 było studenckim odpowiednikiem NSZZ „Solidarność” – skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od PZPR organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS.

Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, rząd gen, Jaruzelskiego zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 r. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy. Organizacja obok postulatów reformy szkolnictwa wyższego i obrony autonomii uczelni, aktywnie wspierała „Solidarność” w walce o demokratyczne reformy systemu politycznego w Polsce.

Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził jednak działalność podziemną. Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.


Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją społeczną zrzeszającą studentów, umożliwiającą im samorealizację na polu publicznym. NZS działa na rzecz rozwiązywania socjalnych i dydaktycznych problemów społeczności studenckiej. NZS, opierając się w swych działaniach na antykomunistycznej tradycji NZS, uznaje jako nadrzędne następujące zasady ideowe i wartości.

 1. Chrześcijański system wartości oparty na Dekalogu i Ewangelii ma podstawowe znaczenie dla łacińskiego kręgu cywilizacji europejskiej.
 2. Naród Polski jest fundamentem Państwa Polskiego i dlatego polityka państwa powinna być zgodna z szeroko rozumianym narodowym interesem Polski.
 3. Ustawodawca stanowiący prawo musi mieć świadomość istnienia wyższego, naturalnego porządku prawnego, którego nikt nie może zmienić ani uchylić. W szczególności podstawowym prawem naturalnym jest nienaruszalność życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci.
 4. Prawo człowieka do wolności jest jego podstawowym prawem wynikającym z jego godności i prawa naturalnego. Dlatego też, rządzący nie mogą tego prawa ograniczać inaczej jak tylko w celu zagwarantowania wolności innych osób oraz sprawnego funkcjonowania państwa dla dobra ogółu, przy czym wszelkie ograniczenia muszą być wyraźnie określone konstytucyjnie i nie mogą dawać władzy możliwości rozszerzającej ich interpretacji. Każdy człowiek korzystający ze swej wolności nie może jej jednak rozumieć jako możliwości robienia czegokolwiek, lecz działać jedynie w granicach wyznaczonych przez prawo naturalne.
 5. Własność jest podstawowym prawem obywatelskim i jej naruszanie jest sprzeczne z zasadą państwa prawa. Jednakże korzystając ze swej własności powinno się ją traktować jako funkcję społeczną.
 6. Państwo Polskie jest wspólną wartością całego Narodu i dlatego wszyscy jego obywatele zobowiązani są do podejmowania działań je wzmacniających, a w szczególności do działania na rzecz niepodległości Polski.
 7. Polska jest państwem europejskim, co oznacza jej trwałe i nierozerwalne cywilizacyjne, historyczne i kulturowe związki z innymi państwami Europy. W związku z tym Polska powinna uczestniczyć w takich europejskich inicjatywach integracyjnych, które nie ograniczają suwerenności polskiej państwowości, zachowania kultury, języka i tradycji oraz nienaruszalności granic.
 8. Państwo Polskie obowiązane jest do troski o Polaków pozostających poza granicami kraju nie z własnej woli oraz o Polonię.
 9. Młodzież jest przyszłością Narodu, w związku z czym jej wychowanie i edukacja ma fundamentalne znaczenie dla Polski. Dlatego też konieczna jest obrona rodziny, spełniającej podstawową funkcję wychowawczą, oraz taka reforma systemu edukacyjnego, która pozwoli na naukę i studia każdemu kto tego chce i ma ku temu stosowne predyspozycje intelektualne,bez względu na jego zasobność majątkową.
 10. Państwo ma obowiązek zapewnić swym obywatelom bezpieczeństwo, w związku z czym konieczne jest zaostrzenie karalności oraz wzrost skuteczności funkcjonowania aparatu ścigania.

Działalność w NZS UW pozwala nam aktywnie uczestniczyć we wszystkich aspektach życia studenckiego oraz realnie wpływać na jego jakość. Nasza organizacja stwarza ogromne możliwości rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz talentów. W NZS nie ma rzeczy niemożliwych – każda koncepcja zasługuje na uwagę, a każdy dobry projekt – na realizację. Dzięki temu przeżywamy niepowtarzalną przygodę tworzenia własnego przedsięwzięcia krok po kroku – od podzielenia się pomysłem z kolegami i koleżankami, przez pozyskiwanie funduszy, działania promocyjne, zarządzanie projektem, aż po jego realizację.

Jednak NZS UW to nie tylko działalność projektowa i społeczna. NZS UW to przede wszystkim płaszczyzna wymiany poglądów na każdy temat, kopalnia inspiracji i, co najważniejsze, miejsce, w którym zawiera się przyjaźnie na całe życie.

23_03_23_IMG_047

Opinie o NZS UW

Dołączenie do NZSu było moją najlepszą decyzją na studiach. Polecam każdemu, kto chce poznać fantastycznych ludzi, organizować przeróżne wydarzenia i mieć możliwość rozwoju. A i warto wspomnieć o częstych integracjach. W NZSie nie da się nudzić!

Adrian Maćkiewicz

NZS UW to wspaniali ludzie, pełni zaangażowania w to, co robią. Dzięki temu organizują wydarzenia na najwyższym poziomie. Polecam każdemu studentowi, który nie chce zmarnować studiów! 

Lucyna Mikołajun

Dołączenie do NZS-u to moja najlepsza decyzja podczas studiów! Polecam wszystkim, którzy chcą się rozwijać i wykorzystać w 100 % swoje studenckie lata. Gwarantuję Ci, że zostaniesz z nami na dłużej!

Marta Brzozowska

Facebook

Polub nas

Instagram

Obserwuj nas

Kontakt

Napisz do nas!

Dane kontaktowe

00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
NIP: 5252453117
REGON:  141728991
KRS: 0000320801