Dlaczego wspierać NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów OU UW to środowisko młodych patriotów działających w wielu dziedzinach życia społeczno-kulturalnego, w tym działalnością charytatywną, pielęgnowaniem pamięci historycznej, czy promowaniem kultury. Uznajemy się za kustoszów pamięci o studentach walczących o wolność w czasach komunizmu, dlatego też organizujemy akcje wspierające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jako organizacja pozarządowa realizująca rocznie kilkadziesiąt projektów potrzebujemy wsparcia finansowego. Prosimy o małe darowizny na realizację naszych celów statutowych. Każdy darczyńca otrzymuje dyplom i informację, na co jego pieniądze zostały przeznaczone.

Jak wesprzeć

Przelewem na konto:

Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji Uczelnianej UW
Krakowskie Przedmieście 24
00-927 Warszawa

BANK BGŻ – 29 2030 0045 1110 0000 0390 4900
Tytuł: Wsparcie dla NZS OU UW

 

Płatnością przez dotpay: