Słowa, słowa, słowa
Opublikowano: 05.01.2016

Poloniusz

Cóż to czytasz, Mości Książę?

Hamlet

Słowa, słowa, słowa.

Literatura jest piękna, tylko coraz mniej czasu, żeby ją czytać. Stąd narodził się pomysł projektu „Słowa, słowa, słowa”, w ramach którego studenci podejmują się nagrywania w formie słuchowisk arcydzieł literatury powstałych na przestrzeni wieków i darmową ich publikację.

Oprócz nagrywania w zaciszu domowym, chcemy również wychodzić z literaturą w miasto, organizując wieczorki poetycko-muzyczne, aby w klimatycznym wnętrzu móc się zatopić w twórczości wirtuozów słowa.

Możemy przeczytać wszystko!

Koordynator: Marta Kowalczyk
Kontakt: marta.kowalczyk@nzs.org.pl, 661546661

słowasłowa2