Po co nam wolność? Głos pokolenia Marca ’68.
Opublikowano: 05.03.2018

„Po co nam wolność?” – takie pytanie zadajemy sobie spoglądając z dzisiejszej perspektywy na wydarzenia Marca’68. Dokładnie 50 lat temu nasi rówieśnicy upominali się w murach Uniwersytetu Warszawskiego o poszanowanie wolności, słowa i poglądów. Zdecydowana reakcja społeczności studenckiej była spowodowana ograniczeniami w kulturze wprowadzonymi przez komunistyczne władze. Obawiając się reakcji władz ZSRR nakazały zdjęcie ze sceny Teatru Wielkiego spektaklu „Dziady”. W obronie przedstawienia stanęli studenci największej polskiej uczelni. Zapoczątkowane przez nich protesty stały się początkiem ogromnego oporu środowisk akademickich w całym kraju, brutalnie stłumionego przez PRL-owski aparat przymusu.

8 marca będziemy mogli osobiście usłyszeć o dokładnym przebiegu wydarzeń Marca ’68 na naszej Alma Mater. Historię sprzed ponad pół wieku przekażą nam uczestnicy wiosny, która należała do studentów: Irena Lasota, Bronisław Czarnocha, Jerzy Kaniewski i Marian Srebrny. W najbliższych dniach przybliżymy sylwetki naszych gości.

Spotkanie pokoleń organizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” UW odbędzie się:
📆 8 marca o godz. 18:00
📍 w Sali im. J. Brudzińskiego (Pałac Kazimierzowski) na terenie Kampusu Głównego UW przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt do organizatora: 
Piotr Mazur
piotr.mazur@nzs.org.pl

Kontakt dla mediów: 
Klaudia Szwaracka
klaudia.szwaracka@nzs.org.pl