Paczka Dla Kombatanta
Opublikowano: 29.09.2015

Paczka Dla Kombatanta – Projekt ten zajmuje organizowaniem zbiórek darów dla polskich kombatantów, którzy po zmianie granic znaleźli się poza granicami Polski. Ludzie ci żyją teraz często w bardzo trudnych warunkach materialnych. Zbiórki te, organizowane dwa razy w roku, mają na celu poprawę sytuacji materialnej tych ludzi. Są one organizowane na terenie całego kraju.

Za nami:

10.04.2015 r. – Oddanie darów zebranych przez NZS UW

 

Koordynator:
Paulina Kargul