Zarząd Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2018/2019

Przewodnicząca – Joanna Haberek
joanna.haberek@nzs.org.pl

Wiceprzewodnicząca ds. Finansów – Ewelina Cudowska
ewelina.cudowska@nzs.org.pl

Członek Zarządu ds. Projektów – Weronika Żak
weronika.zak@nzs.org.pl

Członek Zarządu ds. PR – Monika Zielińska
monika.zielinska@nzs.org.pl

Członek Zarządu ds. HR  Magdalena Kwapiszewska
magdalena.kwapiszewska@nzs.org.pl

Członek Zarządu ds. Partnerów – Dominika Małysa
dominika.malysa@nzs.org.pl

Sekretarz – Filip Pilarski
filip.pilarski@nzs.org.pl

Uczelniana Komisja Rewizyjna NZS OU UW

Przewodnicząca – Katarzyna Cieślak
Sekretarz – Urszula Zawadzka
Członek – Jakub Kucharczyk
Członek – Aleksandra Czekaj
Członek – Dominik Wosiek