nzs_uw_my

O NZS UW

Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego to największa organizacja studencka na UW. Jesteśmy częścią krajowego NZS, który ma swoje jednostki na 35-ciu uczelniach w Polsce i jest największą organizacją studencką w kraju.

WIZJA

NZS jest samorządną i społeczno–polityczną organizacją studentów kierujących się w swoich działaniach chrześcijańskim systemem wartości, chęcią uczestnictwa w życiu publicznym swojego kraju, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i pogłębiania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności publicznej.

MISJA

Naszą misją jest:

– organizowanie kulturalnego, naukowego i społecznego życia studentów,

– integracja środowiska studenckiego,

– rozwój członków organizacji i kreowanie liderów,

– pomoc potrzebującym dzięki organizowaniu akcji charytatywnych,

– propagowanie idei tolerancji i demokracji,

– obrona praw studentów.

DLACZEGO NZS UW

Działalność w NZS UW pozwala nam aktywnie uczestniczyć we wszystkich aspektach życia studenckiego oraz realnie wpływać na jego jakość. Nasza organizacja stwarza ogromne możliwości rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz talentów. W NZS nie ma rzeczy niemożliwych – każda koncepcja zasługuje na uwagę, a każdy dobry projekt – na realizację. Dzięki temu przeżywamy niepowtarzalną przygodę tworzenia własnego przedsięwzięcia krok po kroku – od podzielenia się pomysłem z kolegami i koleżankami, przez pozyskiwanie funduszy, działania promocyjne, zarządzanie projektem, aż po jego realizację.

Jednak NZS UW to nie tylko działalność projektowa i społeczna. NZS UW to przede wszystkim płaszczyzna wymiany poglądów na każdy temat, kopalnia inspiracji i, co najważniejsze, miejsce, w którym zawiera się przyjaźnie na całe życie.

Nie Zmarnuj Studiów – dołącz do NZS UW!