Niech żyje bal! Konkurs poezji Agnieszki Osieckiej
Opublikowano: 07.06.2017

18 maja 2017 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu poezji Agnieszki Osieckiej – wspaniałej polskiej poetki, pisarki i autorki tekstów piosenek.

Konkurs ma na celu wspieranie utalentowanych osób, umożliwienie prezentacji ich umiejętności, a przede wszystkim złożenie hołdu twórczości Agnieszki Osieckiej.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz wszystkim zgromadzonym. 28 osób w eliminacjach i następnie 10 w finale robi wrażenie! Mamy nadzieję, że dzięki tym chwilom wspięliście się na swoje kulturalne wyżyny!

Kontakt do organizatora:
paulina.stoparczyk@nzs.org.pl

 

____________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU POŚWIĘCONEGO TWÓRCZOŚCI AGNIESZKI OSIECKIEJ

„Niech żyje bal: konkurs poezji A. Osieckiej”

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest recytacja/melorecytacja oraz poezja śpiewana utworów Agnieszki Osieckiej.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wspieranie utalentowanych osób, a także umożliwienie prezentacji ich umiejętności, a przede wszystkim złożenie hołdu twórczości Agnieszki Osieckiej.

MIEJSCE KONKURSU I DATA
Konkurs odbędzie się 18 maja 2017 roku na Scenie SPATIF – Warszawa, Aleje Ujazdowskie 45.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia: amatorzy, profesjonaliści, wokaliści, studenci szkół teatralnych i muzycznych, studenci pozostałych uczelni, adepci teatrów.
2. Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową na adres paulina.stoparczyk@nzs.org.pl, podając następujące dane:
a) imię i nazwisko uczestnika
b) wiek
c) numer telefonu
d) kategorię, w której bierze się udział: recytacja/melorecytacja lub poezja śpiewana
e) tytuł wykonywanego utworu.
3. Czas występu jednego uczestnika nie może przekraczać 5 minut.
4. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 11 maja 2017 roku.
5. Podkłady muzyczne należy wysyłać do 11 maja 2017 roku na adres paulina.stoparczyk@nzs.org.pl

ETAPY KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach, które odbędą się 18 maja 2017 roku.
I etap (eliminacje) w godzinach 10.00 – 14.00
II etap (finał) w godzinach 17.00 – 19.00

Lista osób zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona po zakończeniu I etapu.

KATEGORIE KONKURSU
Konkurs będzie składać się z dwóch kategorii:
I recytacja – wygłaszanie utworu bez podkładu, melorecytacja – wygłaszanie utworu z podkładem muzycznym
II poezja śpiewana

Osoby deklarujące chęć recytacji/melorecytacji oraz poezji śpiewanej będą podzielone na dwie grupy i w tychże grupach oceniane.
Uczestnik nie może jednocześnie brać udziału w dwóch kategoriach. Decydując się na recytację lub melorecytację, nie może prezentować poezji śpiewanej, i odwrotnie: wybierając poezję śpiewaną, nie ma możliwości recytacji/melorecytacji.

DODATKOWE INFORMACJE
1.Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w konkursie, zobowiązują się do nieodpłatnego wykonywania wszystkich obowiązków związanych z konkursem nałożonych zgodnie z niniejszym regulaminem. Zobowiązują się oni w szczególności do nieodpłatnych występów w trakcie trwania eliminacji oraz konkursu.
2. Uczestników oceni jury składające się z aktorów oraz osób zajmujących się muzyką.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora swojego wizerunku,
utrwalonego podczas eliminacji i finału na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy konkursu przekażą organizatorowi nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

NAGRODY
Zwycięzcy otrzymają pakiet nagród związanych z twórczością Agnieszki Osieckiej. Za pierwsze miejsce w konkursie przewidziana jest dodatkowa nagroda.

 

 

GALERIA