Biuro ds. studenckich
Opublikowano: 09.07.2016

Niezależne Zrzeszenie Studentów pragnie nie tylko organizować ciekawe i rozwijające wydarzenia, ale także czuwać nad uprawnieniami studentów i wykonywaniem ich przez stronę uniwersytetu. Dlatego powołane zostało Biuro ds. Studenckich, którego głównym celem jest monitorowanie wszelkich aktów prawnych o charakterze ogólnouniwersyteckim, a także kontrola ich przestrzegania przez poszczególne jednostki. Żeby móc reagować odpowiednio wcześnie będziemy również trzymać pieczę nad bieżącą działalnością najważniejszych organów Uniwersytetu: Senatu i Rektora. Członkowie biura będą także uczestniczyć w posiedzeniach Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt: Krzysztof Ślasa, krzysztof.slasa@nzs.org.p, 660435166