Aukcja Charytatywna „Akcja-licytacja”
Opublikowano: 05.01.2016

Inicjatywa, która polega na zbieraniu fantów od znanych osób, które potem będą licytowane na aukcji charytatywnej.

Koordynator: Maciej Szcześnik