Akademia Młodych Liderów NZS UW
Opublikowano: 16.11.2014

Akademia Młodych Liderów NZS UW to projekt, w którym NZSiacy uczą NZSiaków. W naszej organizacji nabywamy wiele umiejętności, którymi chcemy się dzielić. I właśnie to przekazywanie wiedzy między „pokoleniami” NZS jest misją tego projektu. W zakres szkoleń wchodzą szczególnie: projekty, fundraising, HR, media społecznościowe, czy liderstwo.

Stawiamy na samorozwój, doskonalenie, ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.
Kreujemy obywateli.

Galeria